Skip to content

Kontaktperson §32, stk. 1 nr. 3

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at finde en kontaktperson til børn og unge eller helle familie, der har behov for særlig støtte til at skabe en god og struktureret hverdag samt opretholde positive relationer. Denne indsats er baseret på bestemmelserne i Barnets Lov § 32, om nødvendige støttende indsatser for børn og unge. Ved at tilknytte en fast kontaktperson sikrer vi, at barnet eller den unge modtager den nødvendige støtte og vejledning til at navigere i livets udfordringer og muligheder som ungt menneske.

Hvordan implementerer Sivitas ordningen som kontaktperson?

Sivitas’ tilgang til at fungere som kontaktperson fokuserer på individuel støtte og vejledning. Vores konsulenter arbejder tæt sammen med den unge for at identificere personlige mål og udfordringer. Ved at anvende en ressourcebaseret metode, styrker vi den unges evne til selvreflektion og selvstændighed, hvilket understøtter opbygningen af en struktureret hverdag og vedligeholdelsen af sunde relationer.

Vi understøtter den unge i at opretholde kontakt til uddannelsesinstitutioner, myndigheder, og sundhedstjenester og tilbyder vejledning i forbindelse med overgange, såsom at flytte hjemmefra. Vores konsulenter anvender inddragende metoder, som sikrer, at den unge er aktivt engageret i processen, hvilket fremmer realistiske og opnåelige mål.

Gennem hele indsatsen sikrer vi regelmæssig opdatering til rådgiveren om udviklingen i sagen. Dette sikrer en kontinuerlig evaluering og tilpasning af støtten efter den unges behov. For at imødekomme sprogbarrierer tilbyder Sivitas flersproget støtte, hvilket sikrer, at alle unge og deres familier kan nyde godt af vores støtte, uanset sproglig baggrund.

Sociale indsatser