Skip to content

Støttet samvær §104, stk. 3

Hvad består indsatsen af?

Vores støttede samværsindsats tilbydes i situationer, hvor et barn er anbragt, og forældrene ønsker støtte til samværet.

Hvordan implementerer Sivitas støttet samvær?

Vores tilgang til samværet starter med at skabe klarhed og fælles forståelse i samarbejde med familien og fagpersoner omkring anbringelsen. Vi følger retningslinjerne i § 104, hvor vi tilrettelægger samværet ud fra barnets eller den unges individuelle behov, tryghed og trivsel.

Vores konsulenter udarbejder mikromål i samarbejde med forældrene for at gavne hele familien.

Støtten, vores konsulenter giver, kan rettes mod forældrene med fokus på at udvikle deres egne kompetencer og derigennem forbedre samværet for både forældre og barn.

Indsatsen kan også omfatte støtte til barnet under samværet, så der er mulighed for pauser eller tilbagetrækning.

Vi holder løbende vores rådgivere opdateret om familiens situation og aftaler altid status på sagen i samarbejde med rådgiveren.

For at lette samarbejdet med familien tilbyder vi også flersproget støtte til borgere, hvor der er en sproglig barriere.

Til samværet tilbyder vi også vores samværslokale i Aarhus som en mulighed for familien.

Sociale indsatser