Skip to content

Vores historie

Sivitas blev skabt med det formål at udfordre opfattelser om integration i Danmark

I 2017 blev fundamentet for Sivitas lagt, da Shadman Salih grundlagde virksomheden og introducerede en ny tilgang til det sociale arbejde. Hans vision og baggrund som socialrådgiver med en cand.soc. i socialt arbejde samt specialisering i diagnosticeringstendenser inden for traumer og PTSD dannede grundlaget for vores virksomhed.

Efter en periode hos Dansk Flygtningehjælp, hvor han fik en dyb indsigt i socialt arbejde, følte Shadman trangen til at udforske nye veje, især inden for området for flygtninge og indvandrere. Sivitas blev skabt med det formål at udfordre opfattelser om integration i Danmark. Shadmans perspektiv har nået offentligheden gennem kronikker og artikler, hvor han har reflekteret over integration som en proces for minoriteter.

Hvert individ er unikt

Shadman ser flygtninge og indvandrere som ressourcestærke medborgere og ønskede at etablere en tilgang, der kunne bryde barrierer og skabe forbindelser. Hans overbevisning er, at hvert individ er unikt og ikke bør reduceres til sin oprindelse. Han stræber efter at opbygge en virksomhed, der arbejder med mennesker uden at lægge vægt på deres etniske baggrund. Han afviser kategorisering af personer baseret på etnicitet og går forrest med en vision om inklusion og lighed for alle.

Denne vision blev grundstenen for Sivitas’ opståen, hvor drømmen om inklusion og mangfoldighed blev født. I dag står vi stærkere end nogensinde før, og vores rejse mod et harmonisk samfund fortsætter ufortrødent.

Selvom Shadman oprindeligt var hjertet og den drivende kraft bag virksomheden, er Sivitas vokset betydeligt over tid. Arbejdet i Midtjylland betød begyndelsen på en udvidelse, og efter tre måneder blev den første kollega ansat. Dette markerede starten på en rejse, der sidenhen har bredt sig til hele Danmark.

I dag er Sivitas ikke kun formet af Shadmans engagement; en række dedikerede kolleger har tilsluttet sig visionen og arbejder hånd i hånd for at fortsætte udviklingen og ekspansionen af virksomheden. Denne kollektive indsats har gjort det muligt for Sivitas at stå stærkere end nogensinde før og realisere målet om et mere inkluderende og mangfoldigt samfund.