Skip to content

Løn fra dag 1

Her er grunden til, at du skal ansætte fremfor at tilbyde praktik

I vores arbejde møder vi ofte mennesker udenfor arbejdsmarkedet, der har haft demotiverende oplevelser i forbindelse med at forsøge at komme i job, gennem f.eks. gentagne praktikforløb der, i sidste ende ikke førte til job. De kan føle sig nytteløse og ønsker i bund og grund et rigtigt arbejde.

Sivitas har skabt konceptet Løn fra Dag 1 for at skabe muligheder og motivation for disse medborgere, der f.eks. mangler faglige kvalifikationer eller kendskab til det arbejdsmarked, og som måske har begrænsede sprogkompetencer eller er uden større tilknytning til det danske samfund.

Målgruppen kunne f.eks. være ufaglærte eller lavt-uddannede langtidsledige, ældre uden uddannelse eller med korte uddannelser i nedslidningstruede brancher eller unge der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse

Hvordan foregår konceptet i praksis?

I Løn fra Dag 1 går arbejdsgiveren ind og sponsorerer en rigtig stilling til en person, der normalt ville stå udenfor arbejdsmarkedet. Medarbejderen inddrages i ansættelsesforholdet og er med til at skabe sin egen stilling gennem fokus på deres kompetencer og interesser.

Hvad er resultatet af konceptet?

I Sivitas har vi selv afprøvet Løn fra Dag 1 konceptet med stor succes. Vi oplever, at konceptet medfører et større engagement hos medarbejderen og er dermed til stor gavn for arbejdsgiveren.

Vi vil derfor gerne appellere til erhvervslivet om at følge vores eksempel.

Hvordan implementerer vi Løn fra Dag 1 i min virksomhed?

Konceptet Løn fra Dag 1 kan implementeres i både mindre og større private virksomheder, som ønsker at bidrage til, at flere befolkningsgrupper, der har særlige behov eller befinder sig i særlige situationer, får adgang til arbejdsmarkedet.

Målet for den nye medarbejder er, at han eller hun har større forudsætning for at komme i fast job efter endt forløb.

Som arbejdsgiver kan du gennem en kortere eller længere ansættelse:

  • Støtte op om løsninger på de udfordringer, der hidtil har været en forhindring for din nye medarbejder mht. at få eller varetage et arbejde
  • Give medarbejderen mulighed for at bruge sine kompetencer, eller blive mere afklaret i forhold til styrker og barrierer
  • Give medarbejderen bedre kendskab til det danske arbejdsmarked og samfund
  • Give medarbejderen tro på, at det kan lykkes at få et fast arbejde og støtte ham/hende i den videre jobsøgning