Skip to content

Overvåget samvær §105, stk. 1. nr. 1

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at varetage overvåget samvær, som sikrer, at et anbragt barn eller en ung kan have sikre og støttende møder med deres forældre. Denne indsats er i overensstemmelse med § 105 i lovgivningen, som fastsætter, at samvær kun må finde sted under tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen, når det er nødvendigt for barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Sivitas’ rolle er at overvåge disse møder for at sikre, at de foregår i et trygt miljø, og at barnet ikke lider skade, hverken fysisk eller psykisk.

Hvordan implementerer Sivitas overvåget samvær?

Ved implementering af overvåget samvær fokuserer Sivitas på at skabe en klar og forståelig ramme for både familien og barnet. Vores konsulenters primære opgave under det overvågede samvær er at observere interaktionen mellem barnet og forældrene for at sikre, at barnet har det godt under hele mødet. Dette indebærer en aktiv indsats for at tydeliggøre konsulentens rolle og ansvar overfor familien, således formålet med overvågningen forstås af alle involverede parter.

For hver samværssituation udarbejder vores familiekonsulenter detaljerede beskrivelser, som tjener et dobbelt formål: For det første giver det forældrene værdifulde indsigter, der kan styrke og forbedre deres fremtidige samvær og kontakt med barnet. For det andet fungerer disse beskrivelser som et vigtigt redskab for myndighederne, der kan bruge informationen til at vurdere samværets kvalitet og barnets trivsel.

Sivitas opretholder en løbende dialog med den tilknyttede rådgiver om samværets udvikling, og vi sikrer altid, at der er en opdateret status på sagen. Dette understøtter en transparent og effektiv proces, hvor alle relevante parter holdes informeret.

For at facilitere en gnidningsløs proces for familier, der måske står over for sproglige barrierer, tilbyder Sivitas muligheden for at tilknytte en flersproget familiekonsulent. Dette sikrer, at alle familier har lige adgang til støtte og forståelse under disse vigtige møder. Endelig stiller Sivitas vores samværslokale i Aarhus til rådighed for familier, som en del af vores engagement i at skabe de bedste forhold for overvåget samvær. Denne facilitet er designet til at fremme en positiv og støttende atmosfære for både børn og forældre under deres samvær.

Sociale indsatser