Skip to content

Konference i Folketinget

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference for at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk

Beskrivelse af eventet

Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.

Med dagens forskellige oplæg ønsker vi at belyse og debattere hvilke integrationsforståelser der er i spil og hvilke konsekvenser det har? På baggrund af det, kan vi sørge hvilke former for nytænkning og handling der er der brug for på integrations-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt i det private erhvervsliv?

Kort om arrangementet

Programmet vil på forskellig vis og i forskelligt omfang beskæftige sig med nogle af følgende udsagn:

  • Vi stopper med at tale om integration, kultur og etnicitet og i stedet kigger på sociale problemer som fx udsathed, manglende netværk, fattigdom, arbejdsløshed.
  • Vi sætter kommunerne mere fri til at arbejde med integration, som de vurderer det bedst. Eller slet ikke arbejde med integration.
  • Vi begynder at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes reelle problemer ud fra en helhedsorienteret vinkel.
  • Vi giver erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner incitament og mulighed til at tage et større socialt (med)ansvar og tilpasse job og uddannelse til de mennesker som pt står udenfor.

Program

*Med forbehold for ændringer i programmet løbende op til konferencen.

Dagens program faciliteres af Niels Svanborg, journalist og ansvarshavende chefredaktør og direktør for socialt indblik.

Tidspunkt
Beskrivelse
13.30-13.35
Velkomst
Blok 1: Tag temperaturen på integration. Hvor er vi og hvor skal vi hen?
13.35-14.05
Indledende oplæg fra Shadman Salih, Socialrådgiver og Cand. Soc. Socialt arbejde, Stifter af
Sivitas og efterfølgende dialog med:

Steen Hildebrandt, Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori, Tidligere formand for og
nuværende medlem af Folketingets 2030-Panel for verdensmålene.

Camilla Fabricius, Folketingsmedlem og Socialordfører, Socialdemokratiet
14.05-14.20
Spørgsmål til oplægsholdere fra salen faciliteret af Niels Svanborg, journalist og ansvarshavende chefredaktør og direktør for Socialt Indblik.
14.20-14.30
Pause
Blok 2: Gør integration overflødigt – hvordan?
14.30-14.40
Julie Thuen, cand. Pæd. Pæd. Psyk, Faglig leder i Sivitas
Vi skal se på de reelle sociale problemer – og løse dem.
14.40-14.50
Christian Dietrichsen, Leder af Center for Væredygtighed, forfatter og oplægsholder
Væredygtighed som et alternativ til forståelsen af integration anno 2023?
14.50-15.00
Pernille Randrup-Thomsen, Afdelingsleder i Jobcenter Aarhus Kommune og Projektleder af Opgang til Opgang.
Nyskabelse af beskæftigelses- og familieindsatsen i udsatte familier. Hvordan kan vi ud fra en
helhedsorienteret og relationel tilgang samarbejde med familierne om at få en bedre tilknytning
til arbejdsmarkedet samtidig med at familiens samlede trivsel øges?
15.00-15.15
Spørgsmål til oplægsholdere fra salen faciliteret af Niels Svanborg, journalist og ansvarshavende chefredaktør og direktør for Socialt Indblik.
Blok 3: Udsatte unge og voksne med anden etnisk baggrund – hvordan lykkes vi med uddannelse og arbejde?
15.15-15.40
Dialog mellem:

Anders Fogh Jensen, ph.d., Filosof, Forfatter, Foredragsholder
Hvordan opleves pseudoarbejde og hvilke konsekvenser kan det få for mennesker på arbejde og i uddannelse?

Shadman Salih, Socialrådgiver og Cand. Soc. Socialt arbejde, Stifter af Sivitas
Drop de endeløse praktikker og giv mennesker et rigtigt arbejde.

Claus Bentsen, Direktør FGU Aarhus og projektleder af INSUM
Projekt INSUM er et eksempel på at løfte de unges personlige trivsel – og skabe reelle muligheder for uddannelse og dannelse.
15.40-15.55
Spørgsmål til oplægsholdere fra salen faciliteret af Niels Svanborg, journalist og ansvarshavende chefredaktør og direktør for Socialt Indblik.
15.55-16.00
Afrunding og tak for i dag