Skip to content

Et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet

SL. § 52 stk. 3, nr. 2

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder midlertidigt at tage ophold på bopælen hos børn der i en kortere periode har behov for en ekstra person i hjemmet for at undgå en anbringelse.

Hvordan implementerer Sivitas en alternativ anbringelse i eget hjem?

Sivitas arbejder som udgangspunkt på at oprette en tillidsfuld relation til familien. Herefter vil konsulenten veksle imellem at være omsorgsperson for børnene, hvis der er behov for det, og at sikre at det praktiske i hverdagen fungerer – og samtidig støtte op om forældrene og deres kompetenceudvikling i den pågældende periode.

Undervejs i indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til barnets eller børnenes situation og udarbejder en statusrapport efter behov eller ved sagens afslutning.

For at styrke kommunikationen til barnet eller børnene, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en alternativ anbringelse, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk