Skip to content

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet​

SL. § 52 stk. 3, nr. 2

Hvad består indsatsen af?

I en situation, hvor praktisk pædagogisk støtte er nødvendig, går Sivitas ind og støtter en familie på den måde, der for den givne familie giver bedst mening i forhold til de mål, der er sat i samarbejde med kommunen.

Hvordan implementerer Sivitas praktisk pædagogisk støtte?

Vores konsulenter samarbejder med familien om de pædagogiske udfordringer med f.eks. at forebygge vold, at børnene imødekommes af forældrene i deres følelsesmæssige udvikling og at forældrene sætter hensigtsmæssige grænser. Vi kan støtte familien i at skabe struktur i hverdagen og i at etablere et godt samarbejde med institutioner eller skole.

Ved den praktisk pædagogiske støtte har vi fokus på at inddrage hele familien og arbejder for at beslutninger skal tages i fællesskab. Gennem vores gennemprøvede metoder, hvor vi benytter os af f.eks. mikromål, sætter vi fokus på at familien i processen føler sig hørt og anerkendt, og at de selv mærker udviklingen.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation. Vi skriver også altid status på sagen – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.

Vores tilgang er utraditionel, men skaber gode resultater og kan ofte forebygge anbringelser.

For at lette samarbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte en flersproget konsulent til familier, hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring praktisk pædagogisk støtte, enten akut eller på sigt, er du velkommen til at kontakte Julie eller Shadman:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept