Alle er forskellige, og det skal vores tilgange afspejle

I vores arbejde er svaret aldrig givet på forhånd, og der er mere end én måde at gøre tingene på. I en sag har vi set, hvordan vores konsulent måtte arbejde på to helt forskellige måder med moren og faren for at skabe ændringer i familien.

Vi kom ind i en familie, hvor børnene netop var kommet hjem igen efter en anbringelse, og de havde svært ved at udtrykke sig. Uanset om de følte frustration eller glæde, holdt de sig tilbage. Forældrene har selv erkendt, at de har haft et hjem, hvor der ikke var plads til at vise følelser. Fokusset i familien blev derfor at arbejde med aflæsning af børnenes følelser og at give plads til deres følelser.

Vi arbejdede først gennem samtaler med og undervisning af moren, men uden den rette effekt. Derimod viste rollespil sig at være virkningsfuld. Vores konsulent tog afsæt i konkrete situationer, hun havde set udspille sig i familien. Hun spillede moren, mens moren selv spillede datteren i familien. Og det blev gennembruddet. Gennem tale og kropssprog i rollespillene blev moren bevidst om egne reaktionsmønstre, og dermed blev hun åben for, at de skulle ændres, så de blev mere hensigtsmæssige for børnene. Gennem efterfølgende samtaler om situationer og handlingsmuligheder er der nu tydelige fremskridt at spore. Børnene opsøger i langt højere grad moren, og moren er opmærksom på børnenes følelsesmæssige signaler og reagerer derefter.

Det var en helt anden tilgang, der skulle til i arbejdet med faren. Mens moren gerne ville have konkrete situationer at arbejde ud fra, var faren langt mere lydhør, når der var tale om generelle situationer uden rod i netop deres familie. Vi begyndte derfor i helikopterperspektiv og fandt på situationer og historier, der kunne illustrere pointerne. Når faren var klar til det, begyndte han at se sig selv i situationerne og erkende, at han skulle gøre nogle ting anderledes. Efter det lykkedes er de opfundne situationer og historier ikke længere nødvendige. Faren deltager aktivt i samtalerne og vil gerne blive klogere og udvikle sig.

Derudover har vi arbejdet med børnene, så de lærer at vise deres følelser. Det har vi blandt andet gjort gennem mentaliseringsøvelser, tegninger og humørmåleren. Fokus har her været at lege læringen ind og at arbejde med at udtrykke sig over for hinanden.