Skip to content

Sådan kan du blive klogere på dig selv og andre

Hvad gør man, når man står overfor en kompleks problemstilling i en indsats – når relationen er gået i hårdknude og man har brug for at vide hvorfor, så man kan komme videre i sagen? Her giver vi et bud på, hvordan vi oplever at man med fordel kan anvende Joharis Vindue som redskab til at løsne op for knuden og finde ind til sagens kerne.

Joharis Vindue er et redskab til at øge bevidstheden og forståelsen af sig selv og andre. Ved brug af vinduet kan man forbedre samarbejde og kommunikation, fordi metoden tydeliggør ens begrænsede viden om den anden og giver mulighed for at lære den anden bedre at kende. Joharis Vindue illustrerer menneskets personlighed, der dækker over hvordan man ser sig selv, hvordan andre ser en, hvad man skjuler for andre og hvad der er skjult for en.

De ting, vi ikke ved om os selv og andre, kan stå i vejen for at forstå og tackle en udfordring. Når vi er nysgerrige på hinanden, bliver vores kendskab til andre større. Denne proces kan have en styrkende effekt på en relation, hvor flere og flere sider af et menneske kommer frem i lyset og mere viden omkring parterne bliver åbne for begge. 

Både i samspillet imellem konsulent og borger, og internt i familier oplever vi i Sivitas, at Joharis vindue kan være et godt redskab til at få gang i at snakke om følelser og tanker, og om de ting vi ikke er bevidste om. Vi ser, at relationen bliver styrket, når bevidstheden omkring hinandens tanker og følelser, kommer ud i det åbne. 

Bedre kurs for dialogen imellem mor og far

Flere gange har vi i Sivitas benyttet Joharis Vindue med god effekt. Et eksempel på dette var hos en familie hvor relationen imellem forældrene var konfliktfyldt. Kommunikationen var brudt sammen og derfor tog vores familiekonsulent initiativ til at tage metoden i brug i et forsøg på at styrke relation mellem forældrene.

Konsulenten tog en tegning af Joharis Vindue og en liste tillægsord med på et besøg hos familien og bad dem tænke over, hvordan de så hinanden. Herefter gennemgik de sammen ordene og placerede dem i de fire felter i Joharis Vindue. 

Resultatet af øvelsen var, at forældrene fik øjnene op for, hvordan de hver især så på sig selv og hinanden. Moderen i familien havde en følelse af, at hun var et rodehoved, og at faderen lagde hende dette til last. Men gennem dialogen over Joharis Vindue, fik de begge en større selvindsigt. Eksempelvis opdagede moderen at faderen faktisk var imponeret over hendes konstante stræben efter at holde styr på børn og hus, trods en stresset hverdag.

Boost for konsulentens relation til familien

Vores familiekonsulenters fokus ligger i starten af en indsats på at få oparbejdet en god relation til borgeren, for at kunne nå målene i indsatsen. Men da alle mennesker er forskellige, vil en relation mellem borger og konsulent altid være unik. Derfor lægger vores konsulenter deres erfaringer og faglige vurderinger lidt på hylden, for bedre at kunne lære lige præcis den borger bedre at kende. Dette resulterer oftest i en stærk relation, som er afgørende for en succesfuld indsats.

Men relationer skal plejes for at trives og vores familiekonsulenter vurderer samarbejdet løbende for at kunne tage en anden kurs, hvis noget forandrer sig. Hvis relationen knirker, er de nødt til at stoppe op og undersøge, hvad det skyldes.

En af vores konsulenter oplevede, at relationen imellem hende og særligt et bestemt familiemedlem i en af sagerne, ikke fungerede optimalt. Tidligere gik det godt, men pludselig var der opstået en blokering, som hun ikke kunne gennemskue, hvor kom fra.

Konsulenten tog fat i Joharis Vindue for at skabe en ramme om at få feedback fra familiemedlemmet omkring deres samarbejde. Gennem flere samtaler blev hun klogere på sine egne blinde vinkler og hvad hun gjorde, som hun ikke var klar over, men som påvirkede hendes relation til familiemedlemmet. Denne selvindsigt gav hende mulighed for at arbejde med sig selv og gav fornyet energi til samarbejdet – med varige positive forandringer i indsatsen til følge.

Resultatet er forbedret selvindsigt

Vi ser Joharis Vindue som en bekræftelse på vigtigheden af nysgerrighed, som er en af grundstenene i vores arbejde i Sivitas. Vi oplever gang på gang, at nysgerrighed og åbenhed er nøglen til at få den nødvendige viden, som er afgørende for at samarbejdet og indsatsforløbet bliver en succes.

I bund og grund er alle mennesker ens, uanset om man er borger eller fagperson. Vi indeholder alle sider vi ikke selv kender til og kan udsende signaler til andre, som vi ikke er opmærksomme på. Vi kan blive misforstået, når vi ikke er opmærksomme på, hvordan vi selv agerer. Og vi kan misforstå andre, når vi ikke kender dem godt. Og her giver Joharis Vindue altså en måde at illustrere og belyse hvad man skal være opmærksom på for at opnå bedre selvindsigt, bedre relationer og forståelse for andre.

Socialt arbejde under corona

I foråret 2020 stod Sivitas i en ny situation og mødte nye dilemmaer i det sociale arbejde. Først og fremmest skulle vi finde ud af, hvordan vi både passede på

Nært samarbejde med rådgiver og klar kommunikation med familien giver gode udfald

I en akutsag har vi oplevet store fremskridt på kort tid. Forældre og børn har taget godt imod konsulenterne og været åbne for at arbejde med forholdene i familien. Nøglen

Forældreinddragelse kan forhindre anbringelse

I Sivitas arbejder vi med forebyggelse af anbringelser, blandt andet ved at sætte fokus på forældrekompetencer. Vi har konkret erfaring med, hvordan inddragelse af forældre kan skabe store ændringer i

Familiesager går hånd i hånd med beskæftigelsessager

Mange sager har ét fokus, men ofte er der også andre indsatsområder, der er vigtige at arbejde med for at skabe den bedst mulige udvikling. Vi har arbejdet med en

Vi bruger cookies til nogle funktionaliteter på vores website for at få det til at fungere korrekt, indsamle analyser for at forstå og forbedre en besøgendes oplevelse og til personlig annoncering.  Læs vores cookie- og privatlivspolitik