Skip to content

Forældreinddragelse kan forhindre anbringelse

I Sivitas arbejder vi med forebyggelse af anbringelser, blandt andet ved at sætte fokus på forældrekompetencer. Vi har konkret erfaring med, hvordan inddragelse af forældre kan skabe store ændringer i familier og få afgørende betydning for deres fremtid.

Vi har arbejdet i en familie med to forældre og fire børn fra Syrien. Familiecentret overvejede at anbringe alle børn, men som et sidste forsøg på at undgå anbringelse, blev vi koblet på sagen.

En undersøgelse af forældrekompetencerne viste, at udfordringen var at give den rette omsorg, at have kontakt med børnene og rose dem og opmuntre dem, så de udviklede sig positivt og trivedes. Vores opgave blev derfor at arbejde med forældrene. Det adskilte sig fra tidligere indsatser i familien, hvor der var blevet arbejdet med børnene.

Vi arbejdede ud fra metoden LOM, løbende opfølgningsmetode, der indebærer løbende møder med fokus på konkrete eksempler observeret i familien. Når vi arbejder med LOM, anerkender vi det gode, vi har observeret, og vi kigger konstruktivt fremad. I den pågældende familie arbejdede vi med anerkendelse af børnene, aktiv lytning, når børnene fortalte, støtte af børnene i skolearbejde og at forældrene og børnene sammen skulle tale om følelser. Alt sammen med udgangspunkt i familien selv og i situationer, der havde udspillet sig siden sidste møde mellem forældre og konsulent.

Tilgangen, LOM, hjalp forældrene til selv at reflektere over, hvad der var bedst for deres børn. Forældrene var glade for denne måde at arbejde på, fordi de fik konstruktiv feedback løbende og anerkendelse af, at det var dem, der var forældrene. Det gjorde dem samarbejdsvillige, og de tog vejledning og viden til sig. Forældrene blev på kort tid meget selvstændige, og frem for at være bange for det ukendte, blev de nysgerrige på dansk kultur og danske normer. De blev undersøgende og stillede spørgsmål. Hvad indebærer en dansk børnefødselsdag egentlig? Tidligere sagde de nej til disse invitationer, men nu undersøger de, hvad det handler om, og børnene får lov at deltage. Derudover er de selv begyndt at ringe til skoler, andre forældre og lignende, hvor de tidligere fik hjælp af konsulenter og rådgivere.

Efter ni måneder blev sagen lukket i familieafdelingen, da der hverken var bekymringer fra os eller institutionerne. Børnene blev aldrig anbragt.

Janes familie fik ro på, da MARTIN kom

Når man føler sig i klemme i systemet og familien har det svært, kan det være en stor mundfuld også at skulle acceptere, at få en fremmed ind i hjemmet

Vejen til balance i overvåget samvær

Mødet imellem anbragte børn og deres forældre i overvåget samvær, er en hårfin balance imellem barnets sikkerhed og hele familiens følelser. Læs her, hvilke refleksioner vores Faglige Leder JULIE gør

Relationen skaber resultater

Arbejdet i familier hvor der er modstand imod indsatsen, kan være en hård nød at knække. Læs her hvordan MARTIN har løst det med stærk relationsdannelse og et overraskende dejligt

Job i Sivitas har givet Amira frihed

Vores nye køkken- og rengøringsmedarbejder, AMIRA, har opnået sin drøm om større økonomisk uafhængighed gennem sin ansættelse i Sivitas. Siden februar har vi i Sivitas nydt godt af Amiras gode