Skip to content

Råd og vejledning

SL. § 11 stk. 3

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at levere en indsats i familier der har mindre og afgrænsede problemer og behov for særlig støtte med henblik på forebyggelse af psykosociale problemer.

Hvordan implementerer Sivitas en forebyggende indsats?

Sivitas benytter i den forebyggende indsats en tilgang, der tager afsæt i at opbygge et tillidsfuldt forhold til familien. Herefter støtter konsulenten forældrene i at forebygge psykosociale eller sociale problemer vha. råd og vejledning, der får børnenes hverdag til at fungere.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation. Vi skriver altid status på sagen – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.

For at styrke kommunikationen i arbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en forebyggende indsats, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept

Konference i Folketinget

- Gør integration overflødigt

Camilla Fabricius inviterer sammen med Sivitas til konference om at sætte integration til debat.

Konferencen foregår tirsdag d. 18. april kl. 13.30-16.00 i Pro D på Christiansborg.

“Integration er et tilbagevendende debatemne i Danmark. Der er en række forskellige definitioner af begrebet og derfor er der ikke en fælles enighed om, hvad det betyder hverken politisk, praktisk eller personligt. Det vil vi gerne tage livtag med i denne konference, hvor en bred vifte af fagpersoner er inviteret til at drøfte integrationen i Danmark ud fra forskellige vinkler. Vi ønsker at undersøge, hvordan vi kan gøre det grundlæggende sociale arbejde så godt, at integrationen bliver overflødig. Dagen vil indeholde både oplæg, dialog mellem oplægsholdere og mulighed for spørgsmål og debat.” Læs mere ved at klikke her.

Skal du med?

Tilmelding er først til mølle og kan ske til julie@sivitas.dk