Skip to content

Råd og vejledning

SL. § 11 stk. 3

Hvad består indsatsen af?

Sivitas tilbyder at levere en indsats i familier der har mindre og afgrænsede problemer og behov for særlig støtte med henblik på forebyggelse af psykosociale problemer.

Hvordan implementerer Sivitas en forebyggende indsats?

Sivitas benytter i den forebyggende indsats en tilgang, der tager afsæt i at opbygge et tillidsfuldt forhold til familien. Herefter støtter konsulenten forældrene i at forebygge psykosociale eller sociale problemer vha. råd og vejledning, der får børnenes hverdag til at fungere.

Igennem hele indsatsen holder vi rådgiveren opdateret i forhold til familiens situation. Vi skriver altid status på sagen – første gang efter tre måneder og herefter hver 6. måned.

For at styrke kommunikationen i arbejdet med familien, kan Sivitas tilbyde at tilknytte flersprogede konsulenter, i tilfælde hvor der er en sproglig barriere.

Hvordan sætter vi et samarbejde i gang?

Hvis du gerne vil sætte gang i et samarbejde med Sivitas omkring en forebyggende indsats, er du velkommen til at kontakte os:

Shadman Salih
Tlf.: 42 63 43 40
E-mail: shadman@sivitas.dk

Julie Thuen
Tlf.: 42 63 43 44
E-mail: julie@sivitas.dk

Læs om vores priser

Hør om Sivitas' koncept