Vi tager på turné med vores temadage

Kom og få et gratis fagligt indspark nær dig!

Om temadagen

Til dig, som er socialrådgiver eller sagsbehandler i en Børn og Familie- eller Integrationsafdeling, afholder Sivitas temadage, hvor vi går i dybden med hvordan vi kan møde borgere med flygtningebaggrund.

Vi sætter fokus på vigtigheden i at forstå den nye borger ud fra deres nye ståsted. Ved ankomsten til Danmark ændres deres psykosociale tilstand og status. De er nødt til at starte forfra.

Men hvor meget hensyn skal vi tage til flygtningenes oprindelsesland, kultur og religion? Har vi brug for specialviden om kulturelle begreber for at kunne arbejde med borgere med en anden oprindelse end dansk?

På temadagen dykker vi ned i disse spørgsmål og dilemmaer. Vi kommer med kvalificerede og praksisafprøvede bud på, hvordan man kan gribe problemstillingerne an og du vil blive udfordret på de grundlæggende fortællinger og forestillinger vi har om borgere fra andre kulturer.

Igennem oplæggene vil du få konkrete ideer og eksempler på redskaber, der hjælper dig til at forstå problemernes ophav, arbejde med udfordringerne, finde gode løsninger og opnå succes.

Oplægsholdere

Shadman Salih
Socialrådgiver, cand. socialt arbejde og indehaver af Sivitas

Julie Thuen
Cand. pæd.pæd.psyk og teamansvarlig i Sivitas

Tid og sted

Skjern Onsdag d. 27. april 2022 kl. 12.30-15.00.
Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern.

Skive Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 12-30-15.00.
Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive.

Aalborg Torsdag d. 19. maj. kl. 12.30-15.00.
Trekanten – Bibliotek & Kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.

Program

12.30 – 12.45

Velkommen

12.45 – 13.15

Hvorfor skal vi tale om vores møde med borgere med flygtningebaggrund?

Hvad er der egentlig på spil, når vi som socialarbejdere møder borgere med flygtninge- eller minoritetsbaggrund? Her vil Julie Thuen dykke ned i de dilemmaer, der kan opstå og de magtrelationer og barrierer, der kan stå i vejen for den opgave, som vi har for øje at løse – nemlig børn og familiers psykosociale problemer. Vi vil også tale om, hvad kultur-debatten gør ved arbejdet og det møde, som foregår mellem socialarbejder og borger og Julie vil supplere med erfaringer fra Sivitas´ flerårige arbejde med flygtningefamilier.

13.15 – 14.00

Hvad vil det sige, at være fremmed?

Hvordan opleves det at være flygtning og fremmed? At skulle forlade og falde til i et nyt land? I dette oplæg vil Shadman Salih berette om sine erfaringer med fremmedhed, både gennem sin egen historie og gennem sit arbejde som socialrådgiver og ekstern udfører på børne- og ungeområdet. Shadman vil også inspirere ved at inddrage teorier fra både østlige og vestlige teoretikere, om det at etablere en ny tilværelse i sit voksne liv. 

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 14.45

Hvordan kan vi styrke arbejdet med flygtninge og minoritetsborgere?

Her vil Julie og Shadman udfolde perspektiver og konkrete redskaber til dig som socialråder til at komme godt i gang og hjælpe dig i mødet med borgere med flygtninge- og minoritetsbaggrund. Samtidig vil vi præsentere, hvordan du kan afklare hvad der er på spil og hvilke indsatser, der kan sikre den rette hjælp og støtte.

14.45 – 15.00

Afrunding og spørgsmål

15.00

Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet til Line Andersen pr. e-mail til line@sivitas.dk. Skriv i din tilmelding hvilken by du gerne vil deltage i.

ARRANGEMENTER