Vores visioner, værdier og principper

Vision for borgerne

Vi ønsker at gøre en forskel for borgerne, og vi brænder for, at alle deltager i fællesskabet. Vi vil rådgive, støtte og vejlede borgerne, så de finder nye vinkler og muligheder, der kan skabe tryghed og udvikling for dem.

Vision for fagpersoner og samarbejdspartnere

Vi ønsker at være sparringspartner for fagpersoner, der har interesse i at finde frem til nye måder at møde familier med anden etnisk baggrund end dansk. 

Vi ønsker at flytte det sociale arbejde væk fra skrivebordet og ud i samfundet igen. 

Vision for virksomheden

Vi ønsker, at Sivitas er en virksomhed af høj faglig kvalitet. I samfundet er der en diagnosticeringstendens, hvor mennesker hurtig bliver puttet i forskellige kasser. Det vil vi gerne gøre op med. 

I stedet mener vi, at alle er kompetente og har ressourcer, men at omstændighederne gør, at nogle mennesker har svært ved at anvende disse. Det skal vi hjælpe dem med. 

Vi er en utraditionel konsulentvirksomhed, og vores holdning og ambition er, at kvalitet i det sociale arbejde ikke behøver at være dyrt. 

Vores værdier

Sivitas arbejder ud fra tanken om, at alle mennesker har ressourcer -
og det er vores opgave at støtte borgeren i at bringe disse i spil

Respekt og Tillid

Gensidig tillid og respekt mellem os og borgeren er en forudsætning for, at vi kan samarbejde og opnå vores fælles mål.

Tryghed

Det er vigtigt for os, at borgeren føler sig tryg ved os. Denne tryghed medvirker til, at borgeren også bliver tryg ved at deltage i fællesskaber med andre i samfundet.

Fællesskab

Fællesskab betyder for os, at både individet og familien bliver en del af fællesskabet, og at de i det fællesskab kan finde kærlighed og tryghed.

Individets integritet

Vi tror på, at alle mennesker har ret til at mene, tænke, føle og tro, som de vil, så længe det ikke påvirker barnets udvikling negativt. 

Faglig integritet

Idet vi arbejder tværfagligt, mener vi, at hver fagperson og hver profession har sin egen integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt.

Vores principper

Helhedssyn

Vi tænker hele vejen rundt om borgerens udfordringer. Vi ser på borgeren ud fra et helhedssyn, og vi medtænker derfor borgerens samlede livssituation og har fokus på både fortid, nutid og fremtid.

Samskabelse

Der er tre uundværlige parter i vores arbejde: kommunen, borgerne og os selv. Ved at bygge bro mellem den enkelte familie og myndigheden kan vi sætte en god samskabelsesproces i gang, som resulterer i udvikling af velfærd hos borgerne. 

Proportionalitet

Der skal være sammenhæng mellem kommunernes og familiernes mål og vores indsats. 

Lighed

Alle skal behandles lige. Forskelsbehandling kan også være vejen til lighed, og derfor vurderer vi hver enkel sag.

Undersøgende

Vi vil være undersøgende og nysgerrige i opgaveløsningen. 

Forebyggelse

Vi vil fokusere på tidlige og forebyggende indsatser over for de udsatte borgere, så vi gennem forebyggelse i videst omfang kan undgå at skulle behandle.