Skip to content

Kom med til webinar

Vi dykker ned i, hvad der sker, når minoritetsborgere møder socialforvaltningen

1065x419-web

OM WEBINARET

Vær med til at dykke ned i, hvad der sker, når minoritetsborgere møder socialforvaltningen.

I webinaret sætter vi fokus på vigtigheden i at forstå den nye borger ud fra deres nye ståsted. Ved ankomsten til Danmark ændres deres psykosociale tilstand og status. De er nødt til at starte forfra.

Men hvor meget hensyn skal vi tage til flygtningenes oprindelsesland, kultur og religion i det socialfaglige arbejde? Har vi brug for specialviden om kulturelle begreber for at kunne arbejde med borgere med en anden oprindelse end dansk?

På webinaret dykker vi ned i disse spørgsmål og dilemmaer. Vi kommer med kvalificerede og praksisafprøvede bud på, hvordan man kan gribe problemstillingerne an og du vil blive udfordret på de grundlæggende fortællinger og forestillinger, vi har om borgere fra andre kulturer.

Du vil få konkrete ideer og eksempler på redskaber, der hjælper dig til at forstå problemernes ophav, arbejde med udfordringerne, finde gode løsninger og opnå succes.

Webinaret er særligt egnet til socialrådgivere eller sagsbehandlere i børne og familie- eller integrationsafdelinger i kommuner, men andre er også velkomne til at tilmelde sig.

OPLÆGSHOLDERE

  • Shadman Salih, Socialrådgiver, cand. socialt arbejde og indehaver af Sivitas
  • Julie Thuen, Cand. pæd.pæd.psyk og teamansvarlig i Sivitas

PROGRAM

10.00 – 10.10
Velkommen

10.10 – 10.50
Hvad vil det sige at være fremmed? v/Shadman Salih

10.50 – 11.20
Hvordan kan vi styrke arbejdet med flygtninge og minoritetsborgere? v/Shadman Salih og Julie Thuen

10.20 – 11.30
Afrunding og spørgsmål

TID & STED

Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 10.00-11.30.

Du får tilsendt et link til eventet pr. e-mail senest på dagen.

TILMELDING

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet til Line Andersen pr. e-mail til line@sivitas.dk.

Bemærk at bekræftelse evt. bliver forsinket i forb. m. ferie, men at du næsten er garanteret en plads.

Arrangementer