Ziba

Ziba

 

Familiekonsulent – Socialrådgiver

Som socialrådgiver, har jeg altid villet hjælpe familier og gøre en forskel for mennesker, ved at bruge min viden. Jeg føler at det er min pligt at hjælpe indvandrer- og flygtningefamilier, der har brug for vores støtte, til at blive en del af samfundet og blive selvstændiggjort. En af mine vigtigste redskaber er empowerment tilgangen, som kan forstås som hjælp-til-selvhjælp, da jeg er af den overbevisning at ved at motiverer borgeren bygger det på deres ressource. Jeg får dagligt muligheden for at bruge min teoretiske viden i praksis, og derved udvikle mig som socialrådgiver. Mit arbejder er også med til at udvikle mine kompetencer. Sivitas er en arbejdsplads hvor man kan være sig selv, hvor der er en god balance mellem det administrative og praksis/praktisk; arbejdet foregår meget udenfor kontoret, så man er i direkte kontakt med borgeren. Jeg stræber efter at møde borgeren i øjenhøjde, og etablerer en faglig relation, hvilket gøre det nemmere at samarbejde med borgeren.

Mail – ziba@sivitas.dk